Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Verzuimbeheer

Verzuimbeheer beschrijft hoe een bedrijf omgaat met een werknemer die afwezig is. Dit omvat regels voor ziektedagen en betaald verlof, samen met procedures voor wat er gebeurt als een werknemer te veel werkdagen mist. Met verzuimbeheer hoopt een organisatie de afwezigheid te verminderen, verstoringen te voorkomen en de werknemers productief te houden.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Verzuimbeheer

Om werknemers en klanten tevreden te houden, is het voor kleine en middelgrote bedrijven belangrijk om een beleid voor verzuimbeheer te voeren dat begrijpt wanneer werknemers afwezig zijn vanwege ziekte of letsel hebben opgelopen, gecombineerd met een vast plan voor werknemers die vaak of onverklaarbaar afwezig zijn.

Gerelateerde termen