Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

PIP (Performance Improvement Plan)

Een PIP (Performance Improvement Plan), soms ook prestatieactieplan genoemd, is een document dat wordt gebruikt om onderpresterende werknemers te helpen slagen. Een PIP identificeert gebieden waar verbeteringen moeten worden aangebracht in prestaties, vaardigheden en training. Het zal ook alle doelstellingen verduidelijken die de werknemer binnen een bepaalde periode moet bereiken of die onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen (bijv. schorsing, demotie, ontslag).

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de PIP (Performance Improvement Plan)

HR gebruikt PIP's om managers en hun personeel te begeleiden. HR helpt bepalen of een PIP geschikt is en helpt bij wanneer het plan wordt gebruikt. PIP's bieden bedrijven veel voordelen, waaronder het identificeren en adresseren van prestatieproblemen, het verminderen van tijd en kosten om een vervanger opnieuw in dienst te nemen en op te leiden, en het creëren van een verantwoordelijk personeelsbestand.

Gerelateerde termen