Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Gamification

Gamification is een op gedragswetenschappen gebaseerd concept dat tot doel heeft de betrokkenheid te verhogen en mensen te motiveren om specifieke doelstellingen te bereiken door een gebruikerservaring te ontwerpen die een game-achtige allure heeft. Het wordt met groot succes gebruikt in niet-game omgevingen, zoals het onderwijs.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Gamification

Mkb-bedrijven kunnen gamification opnemen in verschillende aspecten van hun activiteiten, zoals training van medewerkers, contact met klanten en zelfs werving. Door "game mechanics" aan deze processen toe te voegen, wekken bedrijven meer interesse op en vergroten ze de kennis van medewerkers en consumenten. In plaats van bijvoorbeeld een nieuwe medewerker een uitgebreide handleiding te laten lezen, kan een bedrijf een website gebruiken die gamification-tactieken bevat. De website kan de gebruiker "belonen" door niveaus of ranglijsten toe te wijzen als deze kennis van de behandelde onderwerpen aantoont. Gamification maakt de content boeiender dan wanneer die alleen maar in boekvorm gelezen wordt.

Gerelateerde termen