Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Opvolgingsplanning en -beheer

Opvolgingsplanning en -beheer zorgen ervoor dat wanneer iemand een deel van een bedrijf overneemt, dit soepel verloopt, waardoor eventuele negatieve gevolgen voor het bedrijf worden geminimaliseerd. Dit betekent dat je voorbereid bent op een verandering in leiderschap voordat deze plaatsvindt, en dat je wervingspijplijnen of een pool van talent hebt, zodat er altijd iemand is die het roer bij bedrijfskritieke projecten kan overnemen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Opvolgingsplanning en -beheer

Kleine bedrijven, inclusief startups, kunnen profiteren van een goede opvolgingsplanning. Naarmate bedrijven uitbreiden is het normaal dat leiders andere rollen op zich nemen, wat een vacuüm kan veroorzaken als daar niet goed op wordt ingespeeld of als de voorbereiding niet afdoende is. Een effectieve opvolgingsplanning zorgt ervoor dat er altijd een teamlid is dat gekwalificeerd is om deze lege plekken te vullen.

Gerelateerde termen