Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Benchmarken

Benchmarken is het meten van bedrijfspraktijken en -statistieken en deze vergelijken met andere bedrijven, afdelingen, enz. om te begrijpen waar een bedrijf veranderingen moet aanbrengen. Benchmarken kent vier hoofdcategorieën: intern, extern, praktijk en prestatie. Benchmarks stellen een bedrijf dus in staat zichzelf te beoordelen voor zijn prestaties. Ze kunnen aan het licht brengen welke afdelingen of processen gelijke tred houden met of achterblijven bij andere bedrijven.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Benchmarken

Voor mkb-bedrijven zijn benchmarks een praktische manier om aspecten van hun bedrijfsvoering te vergelijken met concurrenten en sectorstandaarden. Organisaties kunnen zich moeilijk verbeteren als ze niet begrijpen wat ze goed doen en waar ze problemen mee hebben. Benchmarks zijn ook een manier om een bedrijf en zijn verschillende afdelingen te beoordelen. Mkb-bedrijven kunnen gemakkelijk aan de tools komen om hun eigen benchmarks te ontwikkelen, dus de praktijk is voor hen haalbaar.

Gerelateerde termen