Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Werknemersrelaties

Werknemersrelaties verwijzen naar de inspanningen van een bedrijf om goede relaties met haar werknemers te onderhouden. Deze term kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Aan de ene kant kan hij verwijzen naar het verbeteren van de verhouding tussen management en werknemers. Aan de andere kant naar pogingen om ervoor te zorgen dat de werknemers goed met elkaar kunnen opschieten. De definitie van werknemersrelatie is breed. Het kan gaan om het creëren van een minimale wettelijke bescherming voor de manier waarop werknemers met elkaar omgaan, zodat ze productieve relaties met elkaar ontwikkelen en conflicten vermijden.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Werknemersrelaties

De onderlinge verhoudingen op de werkvloer hebben een grote invloed op het moreel en het vermogen van de werknemers om hun taken goed uit te voeren. Alle bedrijven, zelfs de kleinste, zullen goede relaties met hun werknemers willen onderhouden. Bovendien zorgt dit voor tevredenheid bij de werknemers. Deze tevredenheid kan het behoud van werknemers verbeteren en ervoor zorgen dat een klein bedrijf niet voortdurend op zoek moet naar nieuw personeel.

Gerelateerde termen