Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

HR-beheer

HR-beheer is een bedrijfsfunctie die de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van HR verbetert. Het helpt bedrijven hun organisatorische doelstellingen te bereiken, zoals het werven van nieuwe werknemers of het beheer van personeelsbeloningen. HR-beheer houdt in dat beslissingen worden genomen en praktijken worden toegepast die gevolgen hebben voor alle mensen die voor een organisatie werken. Dit kan onder meer inhouden dat de procedures voor informatievoorziening aan werknemers worden verbeterd, zodat nieuwe personeelsleden de vaardigheden verwerven die nodig zijn om een functie uit te oefenen. Het kan ook nieuwe voordelen voor de werknemers inhouden, zoals flexibele werktijden of betaald zwangerschapsverlof.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de HR-beheer

Hoewel mkb-bedrijven niet over dezelfde HR-middelen beschikken als grotere ondernemingen, blijft HR-beheer een belangrijk concept. Het kan bijvoorbeeld een kleine detailhandelaar helpen de persoonlijke ontwikkeling van zijn werknemers te verbeteren door te investeren in opleidingen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie voor zijn werknemers.

Gerelateerde termen