Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

KSAO's (Kennis, vaardigheden, competenties en andere eigenschappen)

KSAO's zijn beoordelingsinstrumenten die zijn ontwikkeld om te voldoen aan de functie- of promotie-eisen. KSAO (knowledge, skills, ability and other characteristics) staat voor kennis, vaardigheden, competenties en andere eigenschappen. Kennis betekent de informatie die nodig is om een functie uit te oefenen. Een vaardigheid houdt in dat iets of iemand wordt gebruikt, gehanteerd of beïnvloed. Competentie is vergelijkbaar met vaardigheden, maar het is een vermogen om iets te doen dat deel kan uitmaken van een vaardighedenpakket als de persoon het overtuigend kan aantonen. Andere eigenschappen zijn kenmerken die niet bij de andere groepen passen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de KSAO's (Kennis, vaardigheden, competenties en andere eigenschappen)

KSAO-beoordelingen zijn waardevolle wervingstools, ongeacht de grootte van een bedrijf. Een zorgvuldige evaluatie van rolverantwoordelijkheden en vereiste sterke punten is echter noodzakelijk voordat een KSAO wordt ontworpen. Het definiëren van de kennis, vaardigheden, capaciteiten en andere kenmerken die de rol vereist, is net zo belangrijk als het evalueren van de kandidaten.

Gerelateerde termen