Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Gouden handdruk

Een gouden handdruk is een overeenkomst tussen hooggeplaatste leidinggevenden en de bedrijven waar ze in dienst zijn. Gewoonlijk bepalen deze regelingen dat de leidinggevende een bepaalde vergoeding ontvangt (bijv. ontslagvergoeding, bonussen, pensioenuitkeringen of aandelenopties) als zijn of haar functie wordt beëindigd of als die persoon het bedrijf verlaat. Het gebruik van gouden handdrukken is controversieel; het kan helpen om topkandidaten aan te trekken, maar kan ook worden gebruikt om personen die ontslag nemen of worden ontslagen wegens schandalen/negatief gedrag, op oneerlijke wijze te belonen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Gouden handdruk

Gouden handdrukken worden vooral gebruikt bij grotere ondernemingen die het zich kunnen veroorloven aanzienlijke voordelen te bieden aan hun leidinggevenden. Startups en mkb-bedrijven zijn minder geneigd gouden handdrukken toe te kennen om twee redenen: (1) startups moeten geld besparen om te voorkomen dat ze zonder financiering komen te zitten en (2) kleinere bedrijven lijden (verhoudingsgewijs) meer schade vanwege slecht presterende werknemers. Dat maakt ze terughoudend in het gebruik van regelingen zoals gouden handdrukken die het moeilijker maken werknemers weg te sturen.

Gerelateerde termen