Direct kanaal

Een direct kanaal is een route waarlangs een fabrikant een productrecht aan een eindgebruiker verkoopt. Een direct kanaal kan alles omvatten, van detailhandel- en technologieproducten tot dienstverlening aan klanten en bedrijven.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Direct kanaal

Een direct kanaal is de eenvoudigste route die een product kan nemen om een klant te bereiken. Voorbeelden van kanalen van aanbieder-naar-consument zijn Etsy.com en boerenmarkten. Een direct kanaal geeft bedrijven meer controle over klantinteracties en meer klanttevredenheid door groothandels, detailhandelaren en andere tussenpersonen uit te sluiten.

Gerelateerde termen