Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

BRE (Business Rule Engines)

BRE (Business Rule Engines) zijn een soort programmering of software. Ze beheren de besluitvorming en fungeren als een logische structuur van "als/dan"-bewerkingen. Ze kunnen ook worden gezien als complexere stroomschema's. Gebruikers kunnen gegevens invoegen in een BRE, waarna deze antwoord geeft op een vraag. Indien correct uitgevoerd, kunnen ze besluitvorming mogelijk maken en onduidelijkheid wegnemen of vragen beantwoorden bij het nemen van een zakelijke beslissing.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de BRE (Business Rule Engines)

Mkb’s kunnen BRE gebruiken om het salaris van een nieuwe werknemer te bepalen. Bedrijven kunnen een reeks "regels" opstellen om te bepalen hoeveel een werknemer krijgt betaald. Er kan bijvoorbeeld een startsalaris worden vastgesteld. Vervolgens kunnen bepaalde extra factoren aan dat salaris worden toegevoegd, zoals eerdere ervaring of opleidingsniveau.

Gerelateerde termen