Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Ontwerpgericht denken

Ontwerpgericht denken is een probleemoplossend proces waarbij een creatieve benadering wordt gebruikt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Het is uniek omdat het zich richt op de behoeften van de gebruiker in plaats van op de beperkingen van de technologie. Hierdoor wordt een holistischere benadering van probleemoplossing mogelijk, wat leidt tot creatievere en effectievere oplossingen. Ontwerpgericht denken houdt in dat ideeën worden bedacht, getest en verfijnd tot een definitieve oplossing is bereikt. Deze manier van denken kan op verschillende terreinen worden toegepast, zoals in het bedrijfsleven, engineering en architectuur. Het is een kader dat wordt gecreëerd om de levensvatbaarheid van nieuwe producten, diensten of processen te testen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Ontwerpgericht denken

Mkb-bedrijven kunnen ontwerpgericht denken gebruiken om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. Dit kan van alles zijn, van het ontwikkelen van een nieuwe app tot het herontwerpen van een bestaande website. Door de gebruiker centraal te stellen, kunnen bedrijven oplossingen creëren die meer kans van slagen hebben.

Gerelateerde termen