Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Mkb-bedrijf (midden- en kleinbedrijf)

Een mkb-bedrijf (midden- en kleinbedrijf) is een onderneming met gewoonlijk minder dan 250 werknemers en minder dan 50 miljoen euro aan jaarlijkse inkomsten. Mkb-bedrijven zijn vaak flexibeler en meer agile dan grote ondernemingen. Ze hebben ook minder overheadkosten en een groter vermogen om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden of andere uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Mkb-bedrijf (midden- en kleinbedrijf)

Enkele van de voordelen van het werken met een mkb-bedrijf in plaats van een grote onderneming is meer flexibiliteit en wendbaarheid, lagere kosten, snellere innovatiecycli, kennisuitwisseling tussen afdelingen of teams, betere klantenservice en een snellere time-to-market. Mkb-bedrijven zijn ook beter in het nemen van risico's en het uitproberen van nieuwe dingen, waardoor innovatie en creativiteit wordt bevorderd.

Gerelateerde termen