Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

BIA (Bedrijfsimpactanalyse)

Een BIA (Business Impact Analysis) helpt de gevolgen van een verstoring van de activiteiten te voorspellen. BIA houdt in dat wordt gekeken naar een verstoring, dat zoveel mogelijk informatie over de verstoring wordt ingewonnen en dat een herstelstrategie wordt uitgewerkt waarmee niet alleen de verstoring maar ook de gevolgen ervan worden verholpen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de BIA (Bedrijfsimpactanalyse)

Met bedrijfsimpactanalyses kunnen mkb-bedrijven oplossingen bedenken om toekomstige verstoringen te voorkomen. Met BIA kunnen mkb-bedrijven de werkelijke impact van een verstoring (zowel operationeel als financieel) vaststellen en mogelijke verliesscenario's bekijken, waaronder verloren of vertraagde verkoop of inkomsten, eventuele hogere kosten, sancties of boetes, en eventuele ontevredenheid van klanten als gevolg van de verstoring.

Gerelateerde termen