Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

BPM (Bedrijfsprocesbeheer)

BPM is een gestructureerde methode om toezicht te houden op continue, repetitieve, voorspelbare operaties en procedures die cruciaal zijn voor een bedrijf. BPM wordt vaak verward met projectmanagement of taakbeheer, maar deze begrippen zijn niet onderling verwisselbaar. BPM controleert en analyseert op basis van harde gegevens de kernmodellen voor algemeen bedrijfssucces. Projectmanagement wordt daarentegen gebruikt voor bepaalde werkstromen die wanneer nodig binnen de bedrijfsstructuur plaatsvinden. Bij BPM worden ook variabelen geanalyseerd door reeksen regels en standaard uitwijk- of alternatieve plannen op te nemen. Dit wordt vaak ondersteund door technologie en software.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de BPM (Bedrijfsprocesbeheer)

Mkb-bedrijven kunnen tijd besparen, fouten verminderen en de productiviteit en winst verhogen door hun BPM te organiseren en te definiëren. Zo kan een groeiend woningbouwbedrijf geld besparen door marketing- en verkoopprocessen te evalueren en de acquisitiekosten van klanten te bepalen.

Gerelateerde termen