Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Projectmanagement

Projectmanagement is het toepassen van vaardigheden, hulpmiddelen, technieken en kennis op bedrijfsprocessen om het einddoel van een project te bereiken. Organisaties leggen de methoden voor projectmanagement vaak vast in interne documentatie aan het begin van het ontwikkelingsproces. Managers en leiders houden rekening met factoren zoals de tijd die nodig is om een project uit te voeren en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Projectmanagement

Een mkb-bedrijf beheert projecten doorgaans zo dat iedereen in die organisatie zijn rol en verantwoordelijkheden begrijpt. Projectmanagement verbetert ook de communicatie en voorkomt verwarring.

Gerelateerde termen