Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Werkstroombeheer

Werkstroombeheer kan één van twee definities hebben. Ten eerste kan het gaan om de manier waarop toepassingen en werkproducten worden beheerd. Dit beheer kan uitsluitend intern of extern zijn en de manier vastleggen waarop externe leveranciers betrokken zijn bij een uiteindelijk werkproduct. Ten tweede kan het verwijzen naar geautomatiseerde gebeurtenissen of processen. In dit geval verwijst werkstroombeheer naar wat er gebeurt om bepaalde gebeurtenissen of taken te automatiseren.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Werkstroombeheer

Een klein bedrijf moet ervoor zorgen dat zij over een geschikt werkstroombeheer beschikt, dat de snelheid van een project kan beheren en ervoor kan zorgen dat het correct wordt voltooid. Werkstroombeheer kan worden verbeterd met veel externe programma's, zoals project management tools

Gerelateerde termen