Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Procesbeheer

Procesbeheer of bedrijfsprocesbeheer is een strategie voor het beheer op lange termijn om bedrijfsprocessen af te stemmen op de strategische doelstellingen. Het doel van procesbeheer is de interne coördinatie van afzonderlijke bedrijfsfuncties te vergroten.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Procesbeheer

Procesbeheer is van essentieel belang voor alle bedrijven om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bij alle bedrijven hebben te maken met processen kijken, of ze nu eenvoudig of complex, plaatselijk of wereldwijd. Mkb-bedrijven kunnen voordeel halen uit procesbeheer voor het stroomlijnen en goed afstemmen van de bedrijfsactiviteiten op de bedrijfsdoelstellingen.

Gerelateerde termen