Maak je je zorgen over COVID-19? Bezoek onze infohub met advies over hoe je je thuiswerkend team het beste kunt ondersteunen om productief te blijven op afstand.

Wat is AI? Nú is de tijd om met kunstmatige intelligentie te beginnen

Gepubliceerd op 10-10-2019 door Quirine Storm van Leeuwen

Ik zag laatst een filmpje op YouTube over een oude zandmijn waar een aantal jonge schatzoekers een enorme amethist opgroeven. Dat wil ik ook, dacht ik, op avontuur uit en zo’n mooie paarse edelsteen vinden.

Maar waar vind je dat nou? Makkelijk, vraag het aan Siri!

En ze wist het nog ook, ergens in Brazilië …

Wat is AI

Dankzij het wereldwijde succes van chatbots zoals Siri, Google Assistant of Amazon Alexa, staat de ontwikkeling van deze door kunstmatige intelligentie (KI) gedreven ‘conversational interfaces’ bij veel bedrijven hoog op de agenda.

De reikwijdte van AI gaat echter veel verder dan alleen chatbots of natural language processing. Terwijl grote reuzen zoals Google en Amazon al een paar stappen voorliggen in het gebruik van kunstmatige intelligentie, zouden kleine en middelgrote bedrijven ook aandacht moeten besteden aan het bepalen van een AI-bedrijfsstrategie en de ontwikkeling van geschikte toepassingen voor hún organisatie.

Toch worden er nog veel vraagtekens achter deze nieuwe technologie gezet, zowel van ethische als juridische aard. Wat is AI precies? Waarmee kan je als bedrijf beginnen om een AI-strategie te bepalen?  Hoe bepaal je op welke bedrijfsonderdelen AI kan worden toegepast? Nú is de tijd om dit uit te zoeken.

Wat is AI?

Artificiële intelligentie, ofwel kunstmatige intelligentie, is niet één technologie, maar het raakt vele disciplines. Gartner geeft de volgende definitie:

Wat is AI? AI is het toepassen van geavanceerde en op logica gebaseerde analysetechnieken, waaronder machine learning, om gebeurtenissen te interpreteren, beslissingen te ondersteunen en automatiseren en actie te ondernemen.

Nauw verbonden met AI zijn de volgende subcategorieën:

  • Machine learning
  • Deep learning
  • Neurale netwerken

Wat is AI: machine learning

Machine learning verwijst naar algoritmes die zichzelf, zonder begeleiding, verbeteren. Een machine learning algoritme neemt data en input op en geeft dan een output. Vervolgens past het algoritme zich automatisch aan op basis van de juistheid van de output.

Tot nu toe deden computers alleen dat waarvoor ze geprogrammeerd waren, dankzij kunstmatige intelligentie kunnen computers nu zelf leren van hun ervaringen en zelf hun algoritmes verbeteren.

Wat is AI: deep learning en neurale netwerken

Deep learning en neurale netwerken zijn algoritmes die patronen herkennen tijdens het verwerken van grote hoeveelheden gegevens. Deepak Argawal, de VP of Artificial Intelligence bij LinkedIn verduidelijkt op LinkedIn hoe deep learning werkt. Naast het lezen van patronen kunnen neurale netwerken inzicht geven in de hiërarchische structuur van data, door laag voor laag patronen te analyseren en met elkaar te verbinden, wat mensen helpt om verbanden te leggen en patronen te begrijpen.

AI en human augmentation

Zo verrijkt AI-technologie onze besluitvorming en interacties. Dit wordt ook wel human augmentation genoemd. AI kan namelijk veel sneller informatie classificeren dan mensen en gemakkelijker voorspellingen doen uit grote aantallen gegevens.

Voorbeelden van toepassingen van AI

Een goed voorbeeld van human augmentation is het gebruik van AI in klantrelatiebeheer.

Een werknemer die in 2019 een CRM-systeem gebruikt, heeft niet alleen toegang tot basiscontactinformatie van zijn klanten en leads, maar ook tot zijn of haar sociale-mediaprofielen en gedetailleerde statistieken over elke interactie die de lead met het bedrijf heeft gehad.

Het is nogal veel gevraagd aan een verkoper om al deze informatie door te nemen en te bepalen hoe deze data op de beste manier kan worden gebruikt in de communicatie met de klant. Verkopers zijn goed in verkopen en niet per se goed in het analyseren van data.

Dit is waar AI ingezet kan worden. Het doel van AI in CRM is om het analysegedeelte uit handen te nemen van de verkoper en de AI-technologie aanbevelingen en voorspellingen te laten doen over klanten en leads op basis van alle data die het systeem over die persoon heeft verzameld.

Andere voorbeelden kunnen worden gevonden in de gezondheidszorg waar AI helpt bij de diagnose van vroege kankeropsporing. In de advocatuur kan AI-technologie advocaten bijstaan bij het sneller vinden van belangrijke wetspassages en aangeven hoe advocaten deze in andere zaken hebben gebruikt, en ontleden hoe bepaalde rechters denken en schrijven.

Wat heb je nodig om met AI te beginnen?

AI-software is een eerste vereiste. Er bestaat pure AI-software, oftewel het algoritme zelf. Het is dan aan het bedrijf om te bepalen welke data het wil gebruiken om het algoritme te ‘trainen’. Daarnaast bestaat er toegepaste AI-software. Dit soort software zet AI in voor (verdere) automatisering en verrijking van bestaande en nieuwe bedrijfsprocessen. In beiden gevallen biedt deze technologie oneindige mogelijkheden tot personalisatie en differentiatie (human augmentation).

Op welke vlakken kan AI in jouw bedrijf worden toegepast?

Nog maar weinig Nederlandse MKB bedrijven hebben op dit moment een duidelijke AI-bedrijfsstrategie. Dat blijkt uit de cijfers van het digitaliseringsonderzoek dat Capterra in juli 2019 uitvoerde.

wat is AI

Bedrijven kunnen AI toepassen om bestaande bedrijfsprocessen te verbeteren en te verrijken gebaseerd op bestaande data.

“Bekijk hoe je technologie nu gebruikt tijdens kritische interacties met klanten – zakelijke momenten – en bedenk hoe je meer waarde uit die momenten kan halen,” zegt Whit Andrews, vooraanstaand VP analist bij Gartner. “Pas AI op die punten toe om een meerwaarde voor je bedrijf te creëren.”

Trends in AI

Twee belangrijke trends op het gebied van AI volgens de Top 10 Strategic Technology Trends voor 2019 van Gartner zijn:

  • Autonomous things
  • Augmented analytics

Beiden technologieën hebben brede toepassingsmogelijkheden voor bedrijven binnen het MKB.

1. Autonomous things

Autonomous things, afgekort als IoAT, van het internet of autonomous things, is een nieuwe term. Met ‘zelfstandige dingen’ wordt verwezen naar computers die als autonome entiteiten, zonder menselijke leiding, vrij rond bewegen en in interactie komen met mensen en andere objecten.

Voor welke bedrijven biedt IoAT kansen?

Intelligente dingen scheppen kansen in sectoren en industrieën zoals de groot- en detailhandel, waar robots warenhuizen bemannen en drones bestellingen bezorgen. In de landbouw zien we deze technologie in de vorm van zelfrijdende tractoren, robots en drones die het rendement en de efficiëntie van het landbouwbedrijf verhogen.

2. Augmented analytics

Augmented analytics is het automatiseren en verrijken van alle onderdelen van data-analyse met behulp van machine learning. Hieronder valt het verzamelen van data, het ordenen en opschonen van data, het analyseren, het genereren van inzichten en het presenteren van resultaten.

Dit vergemakkelijkt enerzijds het werk van data-analisten, die zich nu meer kunnen concentreren op de inzichten die voortkomen uit de data. Anderzijds krijgen ook niet-analisten binnen een bedrijf nu de mogelijkheid om voorspellingen en inzicht uit data te halen.

Voor welke soort bedrijven biedt augmented analytics kansen?

Allerlei afdelingen van allerlei soorten bedrijven kunnen de mogelijkheden van augmented analytics benutten: HR, finance, sales, marketing, customer service, inkoop en asset management. Met behulp van intelligente analyse kunnen werknemers van al deze afdelingen beslissingen en acties ondernemen gebaseerd op complete en onbevooroordeelde inzichten binnen hun werkgebied.

AI-Software

Wil je meer weten over AI en hoe je het in je bedrijf kunt toepassen, bekijk dan ook welke softwareproducten en bedrijfsapplicaties met artificiële intelligentie er al bestaan.

Op Capterra kan je een uitgebreide lijst met AI-softwareproducten vinden.

 

 

In dit artikel wordt er mogelijk naar producten, programma’s of diensten verwezen die niet in uw land beschikbaar zijn, of die misschien niet voldoen aan de wet- of regelgeving van uw land. Wij raden u aan om de softwareleverancier rechtstreeks te benaderen voor informatie over de beschikbaarheid van de producten en overeenstemming met lokale wetgeving.