Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

ABPD (Automated Business Process Discovery)

ABPD (Automated Business Process Discovery) is een model voor bedrijfsprocessen dat kosten- en tijdbesparingen biedt ten opzichte van traditionele procédés. ABPD maakt gebruik van process discovery (tools en -technieken waarmee processen in een organisatie worden geanalyseerd) om gaten in de kennis tussen afdelingen en functies te dichten. Het model is gebaseerd op ongestructureerde gegevens op eventniveau om procesmodellen en -definities op te stellen en variaties in processen te onderzoeken. Daardoor is een diepere en interactievere analyse mogelijk. ABPD ontdekt patronen in informatie verkregen uit processen die binnen een organisatie plaatsvinden. Het resultaat is dat ABPD een duidelijker beeld geeft van specifieke bedrijfsprocessen en de manier waarop veranderingen in die processen de workflows kunnen beïnvloeden.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de ABPD (Automated Business Process Discovery)

Mkb-bedrijven kunnen ABPD gebruiken om het ontdekken van processen te versnellen en nieuwe patronen te vinden die in hun organisaties plaatsvinden. In tegenstelling tot de traditionele business process discovery hoeven bedrijven niet langer vraaggesprekken te voeren om de in geautomatiseerde tools verborgen processen op te sporen.

Gerelateerde termen