Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

DRM (Distributed Resource Management)

DRM (Distributed Resource Management) is een zich ontwikkelende discipline die software, hardware, netwerktools, procedures en beleid gebruikt om gedistribueerde bedrijfssystemen effectief te laten werken in productie. DRM-tools zorgen er bijvoorbeeld voor dat computerresources correct worden toegewezen om serviceonderbrekingen te voorkomen. Het ene netwerkonderdeel kan niet alle beschikbare resources opgebruiken ten koste van de andere.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de DRM (Distributed Resource Management)

Mkb-bedrijven hebben beperktere budgetten dan grotere bedrijven, maar ze moeten nog wel investeren in virtuele machines, infrastructuur en datatransmissie en -opslag. Het balanceren van hun resources wordt moeilijk en kan leiden tot slechte productiviteit en zelfs dure uitvaltijd. DRM is de naam die wordt gegeven aan de tools die helpen bij het balanceren en onderhouden van deze diverse functies om maximale functionaliteit mogelijk te maken.

Gerelateerde termen