Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

CDO (Care Delivery Organization)

Een CDO (Care Delivery Organization) is een rechtspersoon die gezondheidsdiensten en -producten aan de bevolking levert. De Mayo Clinic en de Veterans Health Administration zijn voorbeelden van bekende CDO's. De meeste mensen die in stedelijke en voorstedelijke gebieden wonen, hebben toegang tot een zorginstelling die aan de definitie van CDO voldoet; in landelijke gebieden kan de toegang beperkt zijn.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de CDO (Care Delivery Organization)

CDO's vallen in twee grote categorieën uiteen. Ten eerste zijn er grote artsengroepen, die vaak de lichamelijke en geestelijke verzorging van patiënten en ziekenhuizen integreren. Dan zijn er de kleinere groepspraktijken, die gewoonlijk niet over de organisatorische resources beschikken om als CDO te worden beschouwd. Mkb-bedrijven kunnen CDO's echter als leidraad gebruiken om meerdere verwante diensten aan te bieden, in plaats van zich op één dienst te concentreren. Sommige kleinere apotheken verstrekken voorgeschreven recepten, voeren basisgezondheidscontroles uit en dienen vaccinaties toe.

Gerelateerde termen