Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

ROE (Return on Equity)

ROE (Return on Equity) is het netto-inkomen van een organisatie vergeleken met de waarde van haar eigen vermogen. Dit wordt uitgedrukt in procenten. ROE wordt uitgedrukt in procenten, maar kan ook worden uitgedrukt als het groeipercentage van het bedrijfsdividend, gedeeld door het percentage van de ingehouden winst. ROE geeft aan hoe winstgevend elke dollar van een aandeelhouder is.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de ROE (Return on Equity)

ROE is belangrijk voor bedrijven omdat het ze helpt hun concurrentievermogen in hun relevante markt of markten te beoordelen. Wanneer een bedrijf een gestaag stijgende ROE heeft, wordt het een waardevoller prospect voor investeerders of potentiële medewerkers.

Gerelateerde termen