Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Kapitaaltoewijzing

Kapitaaltoewijzing is het proces van strategiebepaling en toewijzing van investeringsfondsen in een poging om de investeringswaarde van een bedrijf te maximaliseren en het eigen vermogen van de aandeelhouders te vergroten.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Kapitaaltoewijzing

Een mkb-bedrijf kan kapitaaltoewijzing gebruiken om betere investeringsbeslissingen te nemen. Dit proces kan de winst maximaliseren voor een kleiner bedrijf met een beperkt investeringsbudget, waardoor het bedrijf fondsen kan toewijzen waar deze het meest productief zijn.

Gerelateerde termen