Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Samengesteld jaarlijks groeipercentage

"Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) is het gemiddelde groeipercentage van de omzet, de verkoop of de investeringen in de loop van de tijd. Samengesteld jaarlijks groeipercentage houdt rekening met de effecten van samengestelde rente en exponentiële groeipercentages. De formule voor het samengestelde jaarlijkse groeipercentage is CAGR = (EV/SV)^(1/n) - 1, waarbij: EV de eindwaarde is SV de beginwaarde is n het aantal jaren of perioden is Hier volgt een voorbeeld. Veronderstel dat de netto-inkomsten van een bedrijf beginnen met een waarde van $ 100.000 per jaar en eindigen met een waarde van $ 225.000 over een periode van twee jaar. Met de bovenstaande formule is het samengesteld jaarlijks groeipercentage van de inkomsten van het bedrijf (225000/100000)^(1/2) - 1 = (2,25)^(1/2) - 1 = 1,5 - 1 = 0,5 (of 50%). Als we aannemen dat de omzet elk jaar in hetzelfde tempo toenam, groeide deze van $ 100.000 naar $ 150.000 in het eerste jaar en van $ 150.000 naar $ 225.000 in het tweede jaar, beide keren met 50%."

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Samengesteld jaarlijks groeipercentage

Samengesteld jaarlijks groeipercentage is een cruciale metriek voor het maximaliseren van de financiële analyse en het begrijpen van prognoses en voorspellingen. Meer in het bijzonder publiceren marktonderzoeksbureaus gewoonlijk schattingen van het samengesteld jaarlijks groeipercentage over de verwachte groei voor een bepaalde sector. Mkb-bedrijven kunnen deze voorspellingen gebruiken om kansen te ontdekken voor uitbreiding naar nieuwe markten en producten. Het samengesteld jaarlijks groeipercentage komt ook van pas voor investeerders die een snel overzicht van de bedrijfsprestaties willen zonder rekening te houden met de ups en downs van een bepaalde korte-termijnperiode.

Gerelateerde termen