Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

FP&A (Financial Planning and Analysis)

FP&A bestaat uit een aantal praktijken die bijdragen tot een beter inzicht in de algemene financiële status van een organisatie. Het bestaat uit planning, budgettering, inkoop, rapportage en prognose/modellering. Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijfsleiders een duidelijk beeld krijgen van hun huidige uitgaven en de uitgaven die in de toekomst kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen zij weloverwogen beslissingen nemen op basis van de volledige financiële verbintenis van het bedrijf, in plaats van alleen een initiële aankoopprijs.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de FP&A (Financial Planning and Analysis)

FP&A is met name een nuttig proces voor mkb-bedrijven die moeite hebben om nauwkeurige en tijdige financiële rapporten aan de leiding te verstrekken. Dit is vaak het geval omdat een mkb-bedrijf over beperkte middelen en personeel beschikt om deze informatie te produceren.

Gerelateerde termen