Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

CPM-pakketten (Corporate Performance Management)

CPM-pakketten (Corporate Performance Management) is een overkoepelende term die de methodologieën, statistieken, processen en systemen beschrijft die worden gebruikt om de bedrijfsprestaties van een onderneming te bewaken en te beheren. CPM moet worden ondersteund door een pakket van analytische toepassingen die de functionaliteit bieden om deze processen te ondersteunen. De drie belangrijkste toepassingscomponenten van een CPM-pakket zijn budgettering, planning en prognoses. Deze componenten omvatten financieel gerichte budgetten voor de korte termijn, plannen voor de langere termijn en strategische plannen op hoog niveau.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de CPM-pakketten (Corporate Performance Management)

CPM-pakketten zijn essentiële componenten voor het schalen van elk mkb-bedrijf. Metingen van bedrijfsprestaties leveren de informatie die bedrijven nodig hebben om te groeien en te slagen in hun doelstellingen. Ze bieden ook de mogelijkheid om prognoses en scenario's dynamisch te creëren. Bovendien ondersteunen CPM-pakketten de ontwikkeling van een bedrijfsbreed planningsmodel dat operationele plannen koppelt aan financiële budgetten. CPM-pakketten omvatten de bedrijfsgegevens en alle methoden om de bedrijfsprestatiegegevens te analyseren.

Gerelateerde termen

Gerelateerde categorieën