Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

ABC (Activity-based Costing)

ABC (Activity-based Costing) is een methode om kosten toe te wijzen aan producten of services op basis van de activiteiten die nodig zijn voor de productie ervan. Dit omvat zaken als materialen en arbeid. Het verschil tussen deze benadering en traditionele boekhoudmethoden, waarbij de kosten uitsluitend worden toegewezen aan het geproduceerde volume (d.w.z. verkochte eenheden), is dat ABC bedrijven in staat stelt de kosten van elk product of elke service die ze hebben nauwkeuriger te bepalen, omdat het rekening houdt met alle factoren die betrokken zijn bij het maken ervan - niet alleen hoeveel er zijn gemaakt, maar ook wat er nodig was om ze te maken.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de ABC (Activity-based Costing)

Met dit systeem kunnen mkb-bedrijven hun bestedingspatroon beter begrijpen en krijgen ze meer controle over waar het geld naartoe gaat. Het helpt bedrijven ook om te bepalen of bepaalde uitgaven onnodig zijn en daardoor dienovereenkomstig te bezuinigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of waarde.

Gerelateerde termen