Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

IR (Investor Relations)

Geen bedrijf kan zonder goede financiële relaties. IR (Investor Relations) verwijst specifiek naar de verantwoordelijkheid van een bedrijf om te zorgen voor een goede communicatie tussen bedrijfsleiders en potentiële of bestaande investeerders. De IR-functionaris of het IR-team stellen het bedrijf in een positief daglicht. Zij presenteren de visie en de doelstellingen van een organisatie op één lijn met de belangen van potentiële belanghebbenden. Zij beheren tevens de zakelijke reputatie door het vertrouwen van de investeerders in de organisatie te vergroten.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de IR (Investor Relations)

Kleine bedrijven kunnen hun aandelenkoers opkrikken met een doeltreffend beheer van IR. Een IR-team of -deskundige is ook van essentieel belang om ervoor te zorgen dat startups of groeiende bedrijven de juiste regels en richtlijnen in acht nemen bij financiële transacties.

Gerelateerde termen