Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Financiële modellering

Financiële modellering is het gebruiken van de financiële gegevens van een organisatie om toekomstige financiële prestaties te voorspellen. Het is een manier om te voorspellen hoe een bedrijf zal groeien, hoe bepaalde activa zullen presteren en hoe groot de impact van elke bedrijfsbeslissing zal zijn. Financiële modellering maakt gebruik van zowel historische als actuele gegevens over de financiële prestaties van een bedrijf, zoals gegevens over kosten, uitgaven en winst. Bedrijven kunnen financiële modellering ook gebruiken om werkelijke resultaten te vergelijken met voorspelde resultaten, en onderzoeken wat de oorzaak van eventuele verschillen kan zijn geweest.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Financiële modellering

Mkb-bedrijven kunnen baat hebben bij een financieel expert om een financieel model te maken voor het voorspellen van prestaties en bedrijfseigenaars te ondersteunen bij het stellen van effectieve doelen. Om het meeste uit een financieel model te halen, moeten mkb-bedrijven alle financiële bescheiden opnemen en een nauwkeurige inventaris van activa bijhouden.

Gerelateerde termen