Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Fusies en overnames

Fusies en overnames is een proces waarbij twee bedrijven samengaan om één groter bedrijf te creëren. Het doel van fusies en overnames is meestal meer winst of een groter marktaandeel. Er kunnen echter ook andere redenen zijn, zoals het verkrijgen van toegang tot nieuwe technologie of talent waarover een kleiner bedrijf niet beschikte voordat het met zijn grotere tegenhanger fuseerde.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Fusies en overnames

Mkb-bedrijven kunnen veel baat hebben bij een strategie voor fusies en overnames. Een belangrijk voordeel is dat ze sneller kunnen groeien dan wanneer ze op eigen kracht zouden proberen op te schalen. De partnerbedrijven kunnen meer resources hebben, zoals geld en personeel, die mkb-bedrijven kunnen gebruiken om hun activiteiten uit te breiden. Bovendien helpen fusies en overnames om overtolligheden te elimineren en de algehele productiviteit te verbeteren door twee afzonderlijke bedrijven in staat te stellen hun capaciteiten samen te voegen en een efficiënter groter bedrijf op te bouwen.

Gerelateerde termen