Strategie voor het succesvol implementeren van IoT-toepassingen in het MKB

Gepubliceerd op 5-12-2019 door Lauren Maffeo en Quirine Storm van Leeuwen

Denk jij wel eens na over het Internet of Things (IoT) of over de IoT-toepassingen die voor jouw organisatie nuttig kunnen zijn? Dat zou je zeker moeten doen. Ook het midden- en kleinbedrijf kan er tegenwoordig van profiteren.

Wat is het Internet of Things?

Het Internet of Things (IoT) is letterlijk vertaald het internet der dingen. Gartner definieert het als volgt: het netwerk van fysieke objecten die ingesloten technologie bevatten om met hun interne status of de externe omgeving te communiceren, deze waar te nemen of hiermee een interactie aan te gaan.

Succesvolle bedrijven zullen het beter doen dan hun concurrenten:

Bedrijven in het mkb moeten binnen twee tot drie jaar nieuwe technologieën gaan gebruiken als ze hun concurrenten een stap voor willen blijven.

Hier zit echter een maar aan:

Een slechte IoT-implementatie is erger dan helemaal geen implementatie.

Dat komt doordat de technologie zelf geen inherente waarde heeft. Net zoals bij software ligt de waarde van IoT in de voordelen die je bedrijf haalt uit het gebruik ervan. En ondanks de extra waarde die IoT-toepassingen kunnen opleveren, zitten er ook nog een heleboel technische haken en ogen aan.

IoT-toepassingen

Mislukte IoT-toepassingen

Het verhaal van het Amerikaanse bedrijf Emberlight is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Het begon als een succesverhaal van het crowdfundingplatform Kickstarter, waarbij er 300.000 dollar werd binnengehaald voor de financiering van de “smart light sockets”. Helaas ging het na drie jaar al mis. Het bedrijf zelf noemde de toegenomen concurrentie als oorzaak van de mislukking, maar de problemen zaten veel dieper dan oorspronkelijk gedacht.

Volgens het online techblad Network World vereiste de technologie van Emberlight een aanroep naar de cloudservice van het bedrijf om de lampen in of uit te schakelen. Dit betekende dat de “smart socket” producten na het sluiten van het bedrijf niet meer werkten bij de klanten.

Dit verhaal illustreert heel goed dat het IoT niet één afzonderlijke technologie is. Het is een ecosysteem van data en apparaten die onderling met elkaar verbonden zijn. Wanneer een van die onderdelen offline gaat, is dat van invloed op het hele ecosysteem.

Mkb’ers die de kosten en de risico’s van een IoT-implementatie op de korte termijn goed inschatten, zullen hun concurrenten op de lange termijn achter zich laten. Zij nemen namelijk beter geïnformeerde beslissingen over IoT-strategieën, beveiliging en zakelijke waarde voordat ze een investering doen.

In dit artikel bekijken we drie IoT-risico’s waarvan het mkb op de hoogte moet zijn en drie stappen die je kunt zetten om problemen te voorkomen.

Kleine bedrijven hebben moeite met het bouwen van een IoT-strategie

 Jouw uitdaging: Veel bedrijven beginnen aan de implementatie van IoT zonder een duidelijk doel voor ogen te hebben.

Bij IoT-toepassingen denken we vaak aan consumentenproducten die verbinding maken met je draadloze netwerk thuis. Onderzoek van Capterra laat echter zien dat 15% van de Nederlandse mkb’ers het inmiddels ook gebruikt; 8% is van plan om dat in de komende 1-2 jaar te gaan doen en 15% is bezig met evalueren om het in de komende jaren te gaan toepassen.

Internet of Things toepassingen

Dit zijn hoge percentages, maar wat we niet weten, is hoeveel van deze bedrijven ook succesvol zijn.

Aanbevolen actie: Wijs een technische deskundige aan die verantwoordelijk wordt voor de IT-architectuur en de implementatie van een IoT-pilotproject.

Het IoT kan alleen waarde toevoegen aan je bedrijf als je op de hoogte bent van de technische vereisten. Hiervoor heb je een technische deskundige nodig die kan beoordelen of implementatie in jouw bedrijf mogelijk is. Dit kan jouw technisch directeur of hoofdontwikkelaar zijn of iemand in een vergelijkbare functie.

Het is essentieel dat je deze stap niet overslaat, ongeacht wie je hiervoor kiest. Desnoods neem je iemand in dienst of schakel je een consultant in. Het inhuren van een specialist kost veel minder dan een slechte IoT-implementatie.

Als blijkt dat een IoT-implementatie mogelijk is in jouw bedrijf, moet je klein beginnen. Kies één pilotproject dat gericht is op één specifiek gebruiksscenario.

Hier is een voorbeeld: een gebruiksscenario van IoT in de financiële dienstverlening. Verzekeraars kunnen het IoT gebruiken voor een doorlopende evaluatie van claims om zo realtime prijzen en beleidsaanpassingen te kunnen aanbevelen voor klanten.

Softwareleveranciers bieden onvoldoende IoT-beveiliging

 Jouw uitdaging: IoT-ecosystemen zijn kwetsbaar voor cyberaanvallen.

De wereldwijde cybercriminaliteit kost bedrijven naar schatting zo’n 600 miljard dollar per jaar, omgerekend zo’n 460 miljard euro. Slecht beveiligde IoT-apparaten zijn daarbij vaak de boosdoener.

Dat komt doordat de netwerken en software die deze apparaten gebruiken, steeds kwetsbaarder worden voor aanvallen. Deels is dit het gevolg van de toename van cybercrime-as-a-service en andere malafide activiteiten, maar ook je eigen collega’s vormen een risico voor de IoT-beveiliging. De meeste cybersecurity-inbreuken worden veroorzaakt door medewerkers en niet door hackers.

Onderzoek van Capterra dit jaar laat zien dat slechts 28% van de bedrijven uit het mkb in Nederland technologie gebruikt voor data- en informatiebeveiliging. Uit onderzoek van Interpolis blijkt dat de technische maatregelen met betrekking tot de toegang van buitenaf tot het bedrijfsnetwerk niet in alle gevallen goed op orde is. Daarom zijn zoveel kleine en middelgrote bedrijven het slachtoffer geworden van cyberaanvallen.

Dit jaar voorspelde Gartner dat problemen op het gebied van beveiliging niet langer de grootste belemmering vormen voor IoT-innovatie (volledig onderzoek beschikbaar voor klanten). De kwestie is nu vooral dat de securityleveranciers niet snel genoeg innoveren:

 Aanbevolen actie: Bouw intern genoeg IoT-automatisering om het leveranciersgat te dichten.

IoT-apparaten stellen hoge IT-vereisten waarbij meerdere leveranciers betrokken zijn. Softwareleveranciers zijn nog niet klaar voor de netwerk- en beveiligingsautomatisering die nodig is om jouw IoT-projecten op de juiste schaal te laten werken.

Daarom moet je zelf door je eigen technische expert de automatisering laten ontwerpen die jij nodig hebt om de IoT-netwerkbeveiliging goed te beheren. Om dit goed te regelen heb je intern talent nodig: softwareleveranciers maken niet snel genoeg oplossingen voor de hoeveelheid ongepland beveiligingswerk die komt kijken bij IoT-toepassingen.

In de retailbranche kunnen winkels en magazijnen het IoT bijvoorbeeld gebruiken om schappen, camera’s in de winkel en sensoren met elkaar te verbinden om zo de voorraad in real time bij te houden.

Om deze connectiviteit te realiseren, moet elke retailer echter een systeem opzetten van computers, netwerken en apparaten die realtime met elkaar communiceren en gegevens delen. Bovendien zijn er nog geen IoT-oplossingen die op verschillende platforms werken.

Veel beveiligingsrisico’s ontstaan dus in-house, maar de beveiligingsoplossingen kunnen ook het beste in-house worden geregeld. Je technische deskundige kan microsegmentatie gebruiken om veilige zones te creëren in datacenters en implementaties. Op die manier kun je elke unieke workload binnen een IoT-ecosysteem isoleren en beschermen. De technische deskundige moet tegelijkertijd de vereisten voor de IoT-beveiliging opstellen.

Collega’s zullen zakelijke waarde vinden voor het IoT

 Jouw uitdaging: Datawetenschappers zijn schaars: er zijn er te weinig om aan de vraag te voldoen.

Denk maar eens terug aan het Facebook-schandaal dit jaar. Dit wijst erop dat er een gigantisch tekort is aan data scientists. De vacatures voor deze functie op Indeed.com stegen met 75% van januari 2015 tot januari 2018.

En vergeet niet dat 90% van alle gegevens minder dan twee jaar oud is, wat grotendeels het gevolg is van een grote toename van IoT-apparaten. Een datawetenschapper is iemand die complexe digitale data (zoals het aantal mensen dat een website gebruikt) kan analyseren en interpreteren. Deze mensen spelen een cruciale rol in het gebruik van IoT-data.

 Aanbevolen actie: Schrijf eerst je IoT-strategie.

Het inhuren van een data scientist en het implementeren van IoT-toepassingen is een proces dat in drie fasen verloopt:

  1. Kruipen
  2. Lopen
  3. Rennen

Voordat je een data scientist inhuurt (full-time of als contractor), moet je begrijpen welke essentiële rol deze man of vrouw heeft in jouw IoT-team. Als dat nog niet helemaal duidelijk voor je is, ben je nog in de “kruipfase”, waarin je moet uitzoeken hoe jouw team gebruik gaat maken van de datawetenschap.

Nu is het zo dat de bedrijfsstrategie, en niet wiskunde of techniek, het belangrijkste aspect is van een data science roadmap voor jouw IoT-project. Voor het ontwerp van die roadmap heb je iemand nodig met een strategische visie, die ziet welke impact het IoT gaat hebben op jouw bedrijf.

Je hebt dan wel een technische deskundige nodig om je visie in het oog te houden, maar je kunt (en moet) je datascience strategie in-house voorbereiden. Behalve het schrijven van je bedrijfsstrategie voor het IoT kun je ook je teamleiders van Sales, HR en andere verticals de mogelijkheid bieden om beslissingen te nemen op basis van analyses die ten grondslag liggen aan de bedrijfsstrategie.

Deze aanpak heeft twee voordelen: het stimuleert alle leidinggevenden om keuzes te maken op basis van data en iedereen ziet zijn of haar eigen doelen in het kader van het grotere geheel – dezelfde strategie die je ook voor je IoT-project moet gebruiken.

Hier is een voorbeeld: Het IoT kan worden ingezet bij de bewaking van de koudeketen om ervoor te zorgen dat temperatuurgevoelige goederen tijdens het hele productieproces goed worden opgeslagen. De apparaten die worden gebruikt bij het maken, opslaan en verzenden van een temperatuurgevoelig product (zoals een vaccin) moeten dan allemaal de juiste informatie met elkaar delen.

Het einddoel van het IoT-project is hetzelfde (zorgen dat de vaccins tijdens de hele productie bij de juiste temperatuur worden opgeslagen), maar elk apparaat levert unieke details. Als je alle teamleiders stimuleert om gebruik te maken van datawetenschap, geef je iedereen inzicht in het totaalplaatje van jouw IoT-project. Dit is een cruciale eerste stap die je moet zetten voordat je een data scientist inhuurt om de IoT-visie uit te voeren.

2019 is jouw jaar om te investeren in het internet der dingen

IoT-projecten zijn complex en daarom komen ze doorgaans niet zo snel van de grond. Door een technische deskundige aan te stellen voor je project, zaken te automatiseren waar dat mogelijk is en een strategie te schrijven voor het zakelijke probleem dat je wilt oplossen met het IoT, ben je jouw concurrentie al drie hele stappen vóór.

Op zoek naar software voor datacenterbeheer? Bekijk de lijst van Capterra met de beste datacenter management software.

 

In dit artikel wordt er mogelijk naar producten, programma’s of diensten verwezen die niet in uw land beschikbaar zijn, of die misschien niet voldoen aan de wet- of regelgeving van uw land. Wij raden u aan om de softwareleverancier rechtstreeks te benaderen voor informatie over de beschikbaarheid van de producten en overeenstemming met lokale wetgeving.

Over de auteur

Als Content Analist bij Capterra belicht Quirine de technologische mogelijkheden voor verbetering in het MKB. Ze focust zich op digitalisering, software en technologische trends.

Als Content Analist bij Capterra belicht Quirine de technologische mogelijkheden voor verbetering in het MKB. Ze focust zich op digitalisering, software en technologische trends.