Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

C-commerce (Collaborative Commerce)

C-commerce (Collaborative Commerce) gaat over communicatie en interactie. Deze interactie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Het komt vaak voor bij interne communicatie (tussen werknemers of andere partners) of bij externe belanghebbenden (klanten die in bepaalde sectoren gevestigd zijn). C-commerce maakt een betere coördinatie en communicatie mogelijk. Dit kan leiden tot grotere klanttevredenheid en extra winst voor de bedrijven in kwestie. Dat is het resultaat van een betere communicatie, waardoor beter kan worden vastgesteld hoe winst kan worden gemaakt of aan de behoeften van de klant kan worden voldaan.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de C-commerce (Collaborative Commerce)

C-commerce kan zoiets eenvoudigs zijn als partners die tools voor projectbeheer gebruiken - zoals Asana - om beter samen te werken. Het kan echter ook gaan om intensievere, formelere relaties met klanten of influencers. Het kan een uitgebreide opbouw van relaties en onderhoudswerk vereisen. Een klein bedrijf kan met belanghebbenden C-commerce willen opzetten. Dit proces kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, want het kan maanden of jaren duren om relaties te ontwikkelen.

Gerelateerde termen