Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

SCP (Supply Chain Planning)

Efficiënte SCP (Supply Chain Planning) is het plannings- en prognoseproces van de verplaatsing van een product of service van fabrikant/dienstverlener naar klant. SCP omvat het voorspellen van potentiële verkopen en/of het identificeren van geïnteresseerde partijen. De tool gebruikt gedetailleerde logistieke gegevens en gegevensanalyse om inzicht te krijgen in de vraag naar een bepaald product. Een doeltreffende SCP omvat noodplannen voor rampen of buitengewone omstandigheden.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de SCP (Supply Chain Planning)

SCP kan de overdracht van informatie beheren en dienen als leveringsplan voor een reeks services van het ene bedrijf naar het andere, of van een mkb-bedrijf naar zijn cliënten of klanten. Mkb-bedrijven kunnen gespecialiseerd personeel in dienst nemen om hun SCP uit te voeren of een externe SCP-provider inschakelen.

Gerelateerde termen