Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Prestatiegerichte cultuur

Een prestatiegerichte cultuur betekent dat de bedrijfscultuur erop gericht is het personeel te pushen om in hun dagelijkse werk hoge prestatieniveaus te halen. Iedereen binnen een organisatie zal gebruik maken van prestatiemaatstaven die afhankelijk van de rol van een werknemer op verschillende zaken gebaseerd kunnen zijn, zoals verkoop of omzetgroei.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Prestatiegerichte cultuur

De bedrijfscultuur is cruciaal voor het succes van een kleine onderneming. Elke ondernemer moet zich bewust zijn van de impact die de cultuur op zijn verkoop. Daarom is het belangrijk dat hij actief een prestatiegerichte cultuur creëert.

Gerelateerde termen