Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Zwak of sterk signaal

Een zwak of sterk signaal wijst op een bedrijf dat te kampen heeft met een problematische opkomende kwestie. Dit "signaal" kan specifiek zijn voor verschillende bedrijven, wat betekent dat er problemen zijn met het moreel van de werknemers, of het kan sectorbreed zijn, zoals veranderingen in inkooptrends. Het kan ook een nationale of wereldwijde trend zijn.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Zwak of sterk signaal

Het volgen van signalen wanneer deze zich voordoen, kan voor kleine ondernemingen een uitdaging zijn. Ze moeten de flexibiliteit en het vermogen hebben en behouden om deze signalen te herkennen en er adequaat vervolgens op te reageren. Dit betekent dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat zij over personeel beschikken dat kritieke signalen in de gaten houdt. Ze kunnen ook een beroep doen op een externe service die de juiste signalen opspoort, interpreteert en een passende handelswijze uitstippelt.

Gerelateerde termen