Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

SKU (Stock-Keeping Unit)

Een SKU (Stock-Keeping Unit) is een code die gekoppeld is aan een bepaald product. Deze codes zijn over het algemeen alfanumeriek. Op veel detailhandelsproducten staat de code ook als streepjescode. Deze streepjescodes kunnen worden gescand om SKU-informatie te verstrekken, zoals productnaam, kostprijs en volume of hoeveelheid. SKU's worden ook gebruikt voor immateriële zaken, zoals arbeid bij een autogarage of services van een leverancier van beheerde IT-services.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de SKU (Stock-Keeping Unit)

Met SKU-codes kunnen leveranciers digitaal vastleggen hoeveel van een product is verkocht. Het helpt bij het beheren van voorraadniveaus. Voor kleine bedrijven die een scala aan services leveren, kan het monitoren van SKU-niveaus verschillende inzichten opleveren, zoals vraag, seizoenspieken en welke ruwe producten moeten worden gekocht. Het kan ook aantonen welke producten niet zo populair zijn. Dit kan helpen bij productonderzoek en -ontwikkeling.

Gerelateerde termen