Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Gegevensstrategie

Een gegevensstrategie is een plan voor de manier waarop een bedrijf zijn gegevens verzamelt en gebruikt in relatie tot zijn doelstellingen. Het dynamische proces ondersteunt de verwerving, organisatie, analyse en levering van gegevens ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen. Vijf cruciale onderdelen van een doeltreffende gegevensstrategie zijn identificeren, opslaan, beschikbaar stellen, verwerken en beheren. Met andere woorden, bedrijven moeten hun gegevens identificeren, veilig opslaan, verwerken voor analyse en op passende wijze verspreiden.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Gegevensstrategie

Mkb-bedrijven moeten een gegevensstrategie hebben om alle informatie waarover zij beschikken en die relevant is voor de bedrijfsdoelstellingen, te verzamelen en te gebruiken. Als de bedrijfsstrategie bijvoorbeeld gericht is op klantenrelaties, dan hebben de essentiële bedrijfsgegevens betrekking op klanten. Alle bedrijven moeten financiële transacties beschouwen als essentiële bedrijfsgegevens, aangezien alle bedrijven hun financiën moeten begrijpen om op lange termijn succes te boeken.

Gerelateerde termen