Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

BCI (Brain-computer interface)

De BCI (brain-computer interface) is een concept dat zich nog in de ontwikkelingsfase van zijn levenscyclus bevindt. In wezen gaat het om een technologie die het menselijk brein in staat stelt verbinding te maken en te communiceren met externe apparatuur. Dit gebeurt door bepaalde hersensignalen van een persoon te meten en digitaliseren en die signalen vervolgens te analyseren en te verwerken. Zo kan het apparaat de gewenste resultaten bereiken zonder fysieke of spraakgestuurde interactie. Er zijn zowel invasieve als niet-invasieve BCI-varianten in ontwikkeling. Een invasieve BCI zou een chirurgische inbrenging van een apparaat in de hersenen vereisen, terwijl niet-invasieve opties doorgaans het gebruik van uitwendige sensoren omvatten.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de BCI (Brain-computer interface)

Ontwikkelaars werken eraan om de brain-computer interface een praktische tool te maken voor gebruik in verschillende sectoren. Momenteel zijn er verschillende tests uitgevoerd met behulp van brain-computer interfaceplatforms om drones aan te sturen. Mkb-bedrijven zouden deze technologie in de toekomst kunnen gebruiken voor training, werving en het bedienen van apparatuur.

Gerelateerde termen