Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Circuit switching

Circuit switching is een technologie die gebruikt wordt voor gegevensoverdracht. Bij circuit switching brengen ten minste twee netwerkknooppunten een tijdelijke directe verbinding tot stand. Bij circuit switching wordt voor de duur van de verbinding gebruik gemaakt van een specifiek communicatiekanaal, of circuit, voor het uitwisselen van informatie. Circuit switching, ook wel verbindingsgericht netwerk genoemd, staat aan de basis van traditionele telefoonnetwerken.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Circuit switching

Communicatienetwerken die prioriteit geven aan spraakoproepen van hoge kwaliteit kunnen het beste kiezen voor een circuit switching-technologie. Mkb-bedrijven die een snellere gegevensoverdracht en meerdere paden wensen, kunnen opteren voor een alternatieve technologie, zoals packet switching.

Gerelateerde termen