Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

EDC (Electronic Data Capture)

EDC staat voor elektronische gegevensvastlegging, in dit geval het verzamelen van gegevens voor een onderzoek. Deze informatie kan op verschillende manieren worden verkregen, onder meer via het internet of geautomatiseerde telefonische enquêtes. De gevonden informatie wordt opgeslagen voor later gebruik bij onderzoek of voor analyse. Veel klinische organisaties zijn overgestapt op EDC-formats. Deze formats zijn standaard geworden en worden steeds meer algemeen geaccepteerd.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de EDC (Electronic Data Capture)

De meeste kleine bedrijven zullen waarschijnlijk nooit te maken krijgen met een EDC-systeem, tenzij ze direct of indirect betrokken zijn bij klinische proeven. EDS’s stellen kleinere klinieken in staat om het verzamelen van hun basisinformatie te automatiseren. Veel kleine medische instellingen zullen EDC bijvoorbeeld gebruiken om hun patiënten te screenen op specifieke symptomen. EDC kan tijd besparen en een medische praktijk informatie verschaffen over een patiënt, nog voordat deze de deur binnenloopt.

Gerelateerde termen