Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

ESP (External Services Provider)

Een ESP is een externe dienstverlener. Deze diensten kunnen uiteenlopende functies omvatten, waaronder bevoorrading, advies en financieel beheer. Er kunnen zich spanningen voordoen bij bedrijven die voor ESP's opteren. Bedrijven moeten zich afvragen of zij een dienst intern uitvoeren of een beroep doen op een externe dienstverlener. In sommige gevallen is een ESP alleen beschikbaar door het werk uit te besteden.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de ESP (External Services Provider)

Kleine bedrijven roepen vaak de diensten in van ESP's, omdat zij noch de tijd, noch de deskundigheid hebben om de nodige diensten te ontwikkelen die een ESP hen wel kan bieden. Dit komt geregeld voor bij het gebruik van deskundige of dure diensten, zoals boekhouding of HR. Een ESP kan een bedrijf toegang tot deze diensten geven zonder zijn loonadministratie uit te breiden.

Gerelateerde termen