Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

FCC (Federal Communications Commission)

De FCC (Federal Communications Commission) is een overheidsinstantie die de communicatie in de Verenigde Staten van Amerika regelt. De FCC handhaaft regels en voorschriften voor radio-, televisie-, telefoon-, satelliet- en kabelcommunicatie.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de FCC (Federal Communications Commission)

Omdat de FCC regels handhaaft voor mobiele toegang, intellectuele eigendomsrechten en mediadistributie, heeft de overheidsinstantie gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken van bedrijfseigenaren en consumenten. De FCC regelt bijvoorbeeld wat een bedrijf wel en niet mag zeggen in een radioadvertentie.

Gerelateerde termen