Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

IT-governance (ITG)

IT-governance (of ITG) combineert IT-strategie met bedrijfsstrategie om organisaties een manier te bieden om meetbare IT-doelstellingen te creëren en te beoordelen. Deze doelstellingen worden afgezet tegen de algemene missie en doelstellingen van het bedrijf zodat ze op elkaar aansluiten. IT-governance richt zich op vier cruciale componenten: risicobeheer, beheer van resources, waardelevering en strategische afstemming. Om de prestaties en de doeltreffendheid van ITG-processen te evalueren, kiezen veel bedrijven voor een kader voor IT-governance, zoals COBIT, AS8015-2005, en ISO/IEC 38500:2008. Deze kaders zorgen er ook voor dat aan alle wettelijke verplichtingen of kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de IT-governance (ITG)

Wanneer IT-governance correct bij bedrijven van elke omvang wordt gebruikt, kan dat de IT-risico's waarmee organisaties worden geconfronteerd verminderen en helpen waarde te genereren uit IT-investeringen.

Gerelateerde termen