Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

IDEN (Integrated Digital Enhanced Network)

Een IDEN (Integrated Digital Enhanced Network) is een draadloze technologie die een digitale mobiele telefoon, een portofoon, een semafoon en een data/faxmodem in één apparaat combineert. Een IDEN biedt ook PTT-functionaliteit (push-to-talk), die vergelijkbaar is met een walkie-talkie.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de IDEN (Integrated Digital Enhanced Network)

Hoewel IDEN-technologie nu achterhaald is, gebruikten mkb-bedrijven IDEN's om te communiceren vóór de wijdverspreide invoering van smartphones en andere mobiele apparaten. Rond de eeuwwisseling waren IDEN's iets geheel nieuws en ongekends op de werkplek en werden ze gezien als een revolutionair stukje technologie.

Gerelateerde termen