Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

APA (Applications Portfolio Analysis)

APA (Applications Portfolio Analysis) is het proces van herziening en beoordeling van de toepassingen die door een bedrijf worden gebruikt. Deze toepassingen kunnen intern zijn, zoals die voor HR en boekhouding, of extern, zoals die voor e-commerce en klantenrelaties. APA evalueert de bedrijfsbehoefte voor elke toepassing en de technische en financiële haalbaarheid ervan, met als doel vast te stellen welke toepassingen moeten worden behouden, geüpgraded of vervangen om de algehele bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de APA (Applications Portfolio Analysis)

APA kan mkb-bedrijven helpen betere beslissingen te nemen over welke toepassingen ze moeten behouden, bijwerken of verwijderen. Het proces kan hen ook helpen bij het vinden van mogelijkheden voor het consolideren en standaardiseren van hun toepassingsportfolio. Op die manier kunnen mkb-bedrijven kosten besparen en de efficiëntie verbeteren. APA kan mkb-bedrijven ook helpen bij het afstemmen van hun toepassingen op hun algemene bedrijfsstrategie.

Gerelateerde termen