Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Bug

Een bug is een probleem dat optreedt in software of hardware. Het kan veroorzaakt worden door onjuiste code, defecte apparatuur of gebruikersfouten. Bugs kunnen programma's laten vastlopen, apparaten defect maken of gegevens verloren laten gaan. Bugs komen vaak voor in de technologie, en het kan soms moeilijk zijn ze te vinden en te repareren. Ze kunnen ook veel frustratie veroorzaken bij gebruikers die proberen hun werk te doen.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Bug

Bedrijven moeten een plan hebben voor het omgaan met bugs wanneer die er zijn. Dit kan betekenen dat een bedrijf speciaal personeel heeft dat verantwoordelijk is voor het vinden en repareren van bugs en het maken van back-upplannen in het geval van systeemfouten. Als een bug te lang onopgelost blijft, kan het ernstige schade toebrengen aan de bedrijfsresultaten.

Gerelateerde termen