Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

FALM (Federated Application Life Cycle Management)

FALM (Federated Application Life Cycle Management), ook bekend als Federated ALM, is een federatieve architectuurbenadering die zich bezighoudt met meerdere fasen in de levenscyclus van een toepassing, van de eerste ontwikkelingsfase tot de uiteindelijke release. Federatieve architectuur is een type architectuur dat gedecentraliseerde en autonome systemen en processen integreert. De componenten kunnen nog steeds autonoom opereren, maar hebben ook onderlinge integratie. Deze aanpak helpt voorkomen dat informatie geïsoleerd en dus nutteloos wordt.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de FALM (Federated Application Life Cycle Management)

FALM is belangrijk voor mkb-bedrijven omdat ze hiermee elke fase van de levenscyclus van een toepassing kunnen begrijpen en verfijnen. Ontwikkelaars kunnen FALM gebruiken om samen te werken met andere teams die betrokken zijn bij een toepassing om arbeidsintensief werk te verminderen. Het gebruik van FALM maakt het eenvoudiger om het proces/de workflow van het ontwikkelen, integreren en/of onderhouden van een toepassing aan te passen.

Gerelateerde termen