Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Variantie

In financiële termen is variantie het verschil tussen geplande en werkelijke uitgaven of inkomsten. Als de omzet hoger is dan verwacht voor een bepaalde productlijn, staat dat bekend als gunstige variantie en duidt dit op beter dan verwachte prestaties. Als de inkomsten daarentegen lager zijn dan verwacht of de kosten hoger zijn, wordt dat ongunstige variantie genoemd.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de Variantie

Mkb-bedrijven kunnen de variantie berekenen voor hun kosten en inkomsten en vervolgens de totale varianties berekenen om een algemeen beeld te krijgen van de prestaties van hun bedrijf in één rapportageperiode. Hoge variantie suggereert dat hun methoden voor het voorspellen van kosten en inkomsten niet erg nauwkeurig zijn, wat de cashflow kan beïnvloeden.

Gerelateerde termen