Helpt Nederlandse bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

KPOV (Key Process Output Variable)

KPOV (Key Process Output Variable) is de belangrijkste uitgangsvariabele tijdens een proces, productie of iets anders. Neem bijvoorbeeld een fabricageproces dat snoepgoed produceert. In dat geval zou de KPOV iets kunnen zijn als de nauwkeurigheid van de ingrediënten of de efficiëntie van het personeel. De KPOV zou de belangrijkste variabele zijn om gedurende een heel proces in de gaten te houden. Daarom zouden bedrijven de tijd moeten nemen om ervoor te zorgen dat de KPOV op de juiste manier wordt beheerd.

Wat mkb-bedrijven moeten weten over de KPOV (Key Process Output Variable)

Een KPOV is vitaal voor een klein bedrijf die zich bezighoudt met het maken van iets. Dat kan iets fysieks zijn of het kan gaan om het produceren van een of andere dienst. Het controleren van een KPOV kan voor kleine bedrijven een grotere uitdaging zijn, gezien hun relatieve gebrek aan resources. Van mkb-bedrijven wordt vaak verwacht dat ze producten van hogere kwaliteit maken, en daarom is het van vitaal belang dat zij een KPOV naar behoren controleren. Ze moeten ook de factoren bepalen die van invloed kunnen zijn op het slagen of mislukken van de KPOV.

Gerelateerde termen